Retourbeleid

Formulier voor herroeping

 


Dit formulier alleen invullen & terugzenden indien u de overeenkomst wil herroepen

 

 

Te versturen per post:                                                                    tav. Glas en Frame
Dries Calus
Koningin Astridlaan 211
9000 GENT

Per e-mail:                                                                                          info@glasenframe.be

 

Ik (naam & voornaam)                                             deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst

betreffende de aankoop van de volgende artikels wens te herroepen.

Deze herroeping gaat over het volgende:

-          Artikel besteld op:

-          Artikel ontvangen op:

-          Artikelnummer(s):

-          Reden tot herroeping:

-          Adres

o   Straat:

o   Gemeente & postcode:

-          E-mail:

-          Telefoon:

Ik verklaar binnen de 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen terug te sturen naar Glas en Frame.
 

Glas en Frame behoudt zicht het recht om te wachten tot terugbetaling tot al de producten werden ontvangen of aangetoond wordt dat de goederen in kwestie werden teruggezonden binnen hierboven vermelde termijn van 14 dagen en dit enkel en alleen middels een kopij van het bewijs van aangetekende verzending.
 

Ik verklaar hierbij aansprakelijk te zijn voor het mogelijke verlies van de goederen door de verzendingsfirma tijdens het terugsturen van de goederen. Dit verlies kan niet ten laste gesteld worden van Glas en Frame.
 

Ik verklaar hierbij aansprakelijk te zijn voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg kan zijn van het behandelen van de goederen die verder gaan dan nodig zijn om de aard, de kenmerken & de werking van de goederen vast te stellen.
 

Bij retour van het product wordt 20 euro van het betaalde bedrag ingehouden om administratie en verzendingskosten te dekken.
 

Datum:
Handtekening:

Webshop

Nieuw toestel nodig? 
Telefoon accessoires nodig?
Bezoek de webshop!

Toestel Naam